Fotobeleid

Fotobeleid NL Handbalkampen


Inleidende informatie

Sinds 25 mei 2018 is privacywetgeving aangescherpt met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens, hieronder vallen ook beelden van kinderen. Er wordt de afgelopen jaren steeds bewuster omgegaan met beelden van kinderen en ouders houden de foto’s steeds vaker weg van social media en/of het internet in het algemeen. Op deze manier hebben ouders de regie over wat gedurende de eerste levensjaren van hun kinderen al openbaar wordt, en waarmee de kinderen wanneer zij ouder worden, worden geconfronteerd.

NL handbalkampen laat graag foto’s en video’s zien van al onze activiteiten.
Dit betekend dat iedereen die aan onze activiteiten deelneemt of komt kijken hier ook op te zien kan zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om deze foto’s en video’s  en worden geen foto’s of video’s geplaatst waardoor kinderen of ouders schade kunnen ondervinden. Het kan zijn dat er een foto geplaatst wordt die niet gewenst is of niet volgens de richtlijnen is. Mocht dit voorkomen, neem contact op met joost@nlhandbalkampen.nl dan zorgen wij dat dit zo snel mogelijk wordt hersteld.

Beleid

Aansluitend op bovenstaande lijkt het dus ongewenst dat Nationale Sportkampen alle foto’s van de kampen openbaar online zet. Zeker foto’s waarbij de kinderen in badkleding rondlopen zijn hierin in strijd met de trend van de huidige foto-acceptatie. Hierop voeren wij onderstaand beleid uit:

  • Er worden nog steeds veel foto’s gemaakt tijdens het kamp, zoals eerdere jaren
  • Na afloop worden alle foto’s na sortering geüpload in een beveiligd album en over de mail verzonden naar het aangemelde emailadres.
  • Een selectie van de foto’s wordt nog steeds geplaatst op Facebook, Instagram en www.nlhandbalkampen.nl. Dit is vaak na afstemming met de deelnemers.
  • Er worden geen namen van de deelnemers aan de foto’s toegevoegd.
  • Er worden geen foto’s van kinderen in badkleding op Facebook en Instagram gezet of gedeeld via de website (www.nlhandbalkampen.nl).